Extra stikstof na zware neerslag
Op de onderstaande bouwlandpercelen verwacht u opbrengst derving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in één etmaal of 60 mm in twee opeenvolgende etmalen.
* Verplicht veld


 Perceelsnaam Grondsoort Grootte(ha) Gewas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Extra stikstof na extreme neerslag
  • U mag een herstelbemesting uitvoeren als u schade leidt of dreigt te leiden uit opbrengstderving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in één etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) of 60 mm in twee opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). De neerslaghoeveelheid is bevestigd door het KNMI.
  • De verwachte financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder extra bemesting minimaal 25% lager.
  • Een geregistreerd schade-expert van Eijkpunt stelt een rapport op over de neerslag en de getaxeerde opbrengstderving. In het rapport is ook de ligging en oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. U bewaart dit rapport in uw administratie.
  • De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland.
  • U mag maximaal 25 % van de vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewasperceel extra gebruiken. De vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewas staat in Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen.
  • U mag de extra hoeveelheid stikstof alleen in de vorm van kunstmest (anorganische meststoffen) geven.
  • U meldt de herstelbemesting aan voordat u deze uitvoert.
  • U kunt informatie vinden op https://mijn.rvo.nl/stikstofherstelbemesting-na-extreme-neerslag